Webinar recording: de financiële afsluiting onder controle

Ontbrekende spreadsheets, rondslingerende bonnetjes en slechte procedures: de financiële afsluiting in goede banen leiden is een tijdrovende klus. Uiteindelijk komen de afsluitingen wel op hun pootjes terecht. Maar zeg eens eerlijk, bent u gedurende het gehele afsluitingsproces continue “in control” geweest?

SAP Advanced Financial Closing is de tool die je kan helpen om dit proces te structureren. In dit raamwerk worden de deelprocessen qua planning, uitvoering workflow en monitoring ondergebracht. Per deelproces kunnen we de juiste modules van SAP aanhaken en indien nodig implementeren. Naast de SAP-functionaliteit kunnen we sinds kort ook de BlackLine functionaliteit inpassen. SAP heeft Blackline als strategisch partner aangewezen voor de functionaliteit van het balans dossier.

In deze recording van het webinar  - met Blackline als gastspreker - kom je meer te weten over het balansdossier en verandermanagement.

Meer weten? Neem dan contact op met Jacques Scheutjens.

Bekijk het webinar hier terug: