Recording webinar SMART Close

De financiële maand- en kwartaalafsluiting zijn de periodieke ijkmomenten, om te kunnen bijsturen waar nodig en als formeel verslagleggingsmoment. Het is dat moment waarop de druk op de financiële afdelingen verhoogd wordt en we van iedereen in het bedrijf onvoorwaardelijke medewerking verwachten om te komen tot tijdige, juiste en volledige rapportages. Het hebben van duidelijke afspraken over wie wat doet en daarnaast korte communicatielijnen is juist dan van groot belang.

Na ons SMART Close webinar van november 2021 werden we bevestigd in ons inzicht dat een heldere regie van het afsluitproces van groot belang is voor het maand- kwartaal- en jaareindeproces. Wij gaven daarin een eerste zicht op onze SMART Close propositie, Advanced Financial Closing en Group Reporting.

Op 25 mei 2022 organiseerden we ons tweede webinar over deze SMART Close Propositie. Dat webinar zal toegespitst zijn op de Crediteuren zijde van de afsluiting.

SAP GR/IR monitor

De SAP GR/IR monitor (te ontvangen goederen/facturen) zal getoond worden. Met deze monitor verzorgt SAP heldere on-line inzichten in het openstaande afstemmingsproces tussen goederen ontvangst en factuur ontvangsten.

Daarnaast zal de accruals/deferrals functionaliteit aan bod komen. Hiermee kan op overzichtelijke wijze zorg gedragen worden voor toepassing van transitorische- en anticipatie posten.

Tenslotte is er aandacht voor een goedkeuringsproces voor facturen waarvoor om welke reden ook geen inkooporder is uitgeschreven.

Bekijk het webinar